Statika a dynamika staveb

 

Naše společnost se zabývá statikou pozemních staveb a to jak novostaveb, tak rekonstrukcí. Provádíme statickou část projektové dokumentace pro všechny stupně projektu, prvotní studií objektu začínaje a dodavatelskou dokumentací konče.Záběr poskytovaných služeb je velmi široký a lze do něj zahrnout zejména tyto činnosti:

Novostavby

 • Navrhování betonových a železobetonových konstrukcí.
 • Navrhování dřevěných a ocelových konstrukcí.
 • Navrhování základových konstrukcí.
 • Navrhování spřažených a kombinovaných konstrukcí.
 • Návrh konstrukce objektů ve stavebních prolukách.

Rekonstrukce

 • Statické posudky stávajících objektů.
 • Rekonstrukce stávajících nosných částí.
 • Navrhování nových nosných částí objektů.
 • Průzkum stávajícího stavu.
 • Diagnostika poruch objektu.
 • Provizorní zajištění objektů při přestavbách.
 • Konzultační, inženýrská a poradenská činnost.

Ostatní

 • Audity statické části projektové dokumentace.
 • Hodnocení stavu nosné konstrukce objektů před jejich nákupem.
 

Dokončené projekty

Masarykovo nádraží v Praze 2.12.2011

 Oprava havarijního stavu historické části odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze

\"\"

Bytový dům BARANOVA 14.11.2011

Novostavba bytového domu v Baranově ulici v Praze

Lasak 1.7.2011

 Novostavba administrativní budovy - firma LASAK

\"\"