Statika a dynamika staveb

 

o nás

Společnost jako právnická osoba byla založena v roce 2007. Vznikla transformací z volného sdružení fyzických osob, současných společníků firmy. Společnost se specializuje na statiku nosných konstrukcí pozemních staveb a to ve všech materiálových variantách.

Zabývá se novostavbami a rekonstrukcemi stávajících objektů - viz služby.

Společnost má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě do výše škody 5 milionů, pro větší zakázky je sjednáváno individuální připojištění.

služby

Společnost komplexně zajišťuje vypracování statické části projektů ve stupních dokumentace od studie až po prováděcí a dodavatelské dokumentace, včetně technického
dozoru na stavbách. Společnost dále provádí speciální dynamické, nelineární a stabilitní výpočty a průzkumy stávajícího stavu objektů.

Společnost má oprávnění provádět projektovou činnost v investiční výstavbě,  provádění staveb včetně jejich změn a inženýrskou činnost v investiční výstavbě.

 

Dokončené projekty

Masarykovo nádraží v Praze 2.12.2011

 Oprava havarijního stavu historické části odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze

\"\"

Bytový dům BARANOVA 14.11.2011

Novostavba bytového domu v Baranově ulici v Praze

Lasak 1.7.2011

 Novostavba administrativní budovy - firma LASAK

\"\"