Statika a dynamika staveb

 
Novostavba Městského úřadu v Dolních Měcholupech

Místo stavby: Dolnoměcholupská, Praha - Dolní Měcholupy
Architekt: SGL projekt
Investor: Městská část Praha – Dolní Měcholupy
Realizace projektu: 02/2008
Realizované činnosti: Statická část PD pro stavební povolení a provedení stavby
Doba výstavby: 2009
Přestavba a dostavba městského úřadu v Praze Dolních Měcholupech. V první, již zrealizované etapě, byla provedena novostavba objektu, který má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Je obdélníkového půdorysu, zastřešen je plochou střechou. Nosná konstrukce objektu je monolitický železobetonový skelet, stropní desky jsou železobetonové, bezprůvlakové. Objekt je využíván jako úřad městské části, v 1.NP jsou umístěny ordinace praktických a zubních lékařů a služebna městské policie. V 1.PP je technické zázemí, strojovna VZT, garáž, sklad a archív ÚMČ. V druhé etapě bude provedena kompletní rekonstrukce stávající budovy městského úřadu a její provozní napojení na novostavbu.

Rezidenční bydlení Na Mýtce Stará Boleslav

Místo stavby: Stará Boleslav
Architekt: ANLOC s.r.o.
Investor: UNISTAV Invest s.r.o.
Realizace projektu: 08/2008
Realizované činnosti: Statická část PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení
Doba výstavby: V přípravě
Administrativní budovy spadají do 2. a 3. etapy celkové výstavby v lokalitě. Jedná se o domy s obchodními kancelářskými plochami, restauraci. Konstrukční systém budov je jednotný – železobetonové stropy a nosné stěny z tvárnic suchého zdění UNIBLOCK.

Výzkumné a informační centrum dentální implantologie a tkáňové regenerace

Místo stavby: Praha 9 - Hloubětín
Architekt: Vyšehrad atelier
Investor: Lasak spol. s r.o.
Realizace projektu: 2010
Realizované činnosti: Projekt pro stavební povolení, provedení stavby a autorský dozor
Doba výstavby: 2011
Novostavba administrativní budovy v Praze 9 s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Konstrukční systém je kombinovaný, hlavními nosnými prvky jsou železobetonové desky, sloupy a stěny. Založení objektu je plošné na základových patkách a pasech. K objektu náleží zahradní přístřešek s konstrukčním systémem stěno-deskovým ze železobetonu, založení rovněž plošné na základových pasech.

 

Dokončené projekty

Masarykovo nádraží v Praze 2.12.2011

 Oprava havarijního stavu historické části odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze

\"\"

Bytový dům BARANOVA 14.11.2011

Novostavba bytového domu v Baranově ulici v Praze

Lasak 1.7.2011

 Novostavba administrativní budovy - firma LASAK

\"\"