Statika a dynamika staveb

 
Novostavba bytového domu Baranova

Místo stavby: Ul. Baranova, Praha 3
Architekt: Alfaville plan
Investor: Prague Project Developers
Realizace projektu: 07/2008
Realizované činnosti: Statická část PD pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby
Doba výstavby: 2011
Bytový dům umístěný na mírně svažitém pozemku v proluce na místě v minulosti demolovaného činžovního domu. Bytový dům má jedno plně podzemní podlaží a osm nadzemních podlaží, 1.NP je přitom vzhledem ke svažitosti terénu částečně podzemní. Konstrukční systém objektu je stěnový v suterénu doplněný o sloupy. Stropy jsou kompletně železobetonové, v 1.NP doplněné o několik trámů. Objekt je založen na vrtaných pilotách. Na této akci jsme zajišťovali kromě statické části projektu i stavebně technický průzkum sousedních objektů a jejich pasportizaci.

Novostavba bytového domu Gutova

Místo stavby: Gutova 4, Praha 10
Architekt: Ing.arch.Sylvestr Baďura
Investor: ABITARE Praha spol s.r.o.
Realizace projektu: 2004
Realizované činnosti: Statická část PD pro provedení stavby
Doba výstavby: 2005
Novostavba bytového domu v proluce v Praze 10 Strašnicích. Bytový dům má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Konstrukční systém objektu je stěnový v suterénu doplněný o sloupy. Stropy jsou kompletně železobetonové, v suterénu doplněné o několik trámů. Střecha je plochá.

Novostavba bytového domu U Zvoničky

Místo stavby: Hrdlořezská 90/3, Praha
Architekt: Ing. Arch. Vladimír Kříž
Investor: Harmony Invest a.s.
Realizace projektu: 09/2007
Realizované činnosti: Projekt pro provedení stavby
Doba výstavby: 2008
Novostavba bytového domu s 15ti bytovými jednotkami v Praze 9, Hrdlořezech. Dům má jedno podzemní a 4 nadzemní podlaží. Železobetonový skelet, doplněný ocelovými sloupky. Čtvrté nadzemní podlaží je provedeno jako lehké, z ocelové konstrukce, kryté Cetris a OSB deskami. Zajímavostí bylo napojení nové konstrukce domu na již existující opěrné stěny na pozemku.

Novostavba bytového domu v Klánovicích

Místo stavby: Klánovice
Architekt: Ing. Arch. Zdeněk Ouředníček
Investor: Josef Mařinec
Realizace projektu: 01/2009
Realizované činnosti: Statická část dokumentace pro stavební povolení
Doba výstavby: V přípravě
Vícepodlažní (1 podzemní a 3 nadzemní podlaží) bytový objekt nepravidelného ortogonálního půdorysu umístěný do rovinného terénu. Nosný systém objektu je kombinovaný z monolitického železobetonu a nosných cihelných stěn a pilířů. Nadzemní podlaží jsou ustupující, v objektu je řada teras a balkónů. Spodní stavba je řešená jako bílá vana, tj. z vodotěsného betonu bez pojistné povlakové hydroizolace

Obytný soubor Zámecký park

Místo stavby: Čakovice, Praha 9
Architekt: Alfaville
Investor: M&K Developers a.s.
Realizace projektu: 07/2005
Realizované činnosti: Statická část PD provedení stavby
Doba výstavby: 2006-2008
Zastřešení devíti bytových domů v obytném souboru U Zámeckého parku. Zastřešení je provedeno pomocí dřevěných vazníků se sponkami z prolisovanými trny.

Polyfunkční objekt Srbín II

Místo stavby: Srbín (Praha-východ)
Architekt: Escadra CZ s.r.o.
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 2009
Realizované činnosti: Projekt pro stavební povolení a provedení stavby
Doba výstavby: 2011
Novostavba polyfunkčního objektu v Srbíně, Praha východ. Objekt je nepravidelného půdorysu, složeného ze dvou obdélníků propojených komunikační částí s chodbou a schodištěm. Vnější rozměr objektu bude cca 36,4 x 21 m, zastřešen je plochou střechou. Objekt má mít tři nadzemní podlaží. V 1.NP objektu jsou umístěny komerční prostory a zázemí pro obytné plochy, které jsou umístěny ve 2.NP a 3.NP. Konstrukční systém navrhovaného objektu je stěnový, se stěnami vyzdívanými z keramických bloků. Stropní konstrukce jsou železobetonové montované ze stropních předpjatých panelů Spiroll.

Rekonstrukce a přístavba domu Křemencova

Místo stavby: Křemencova ul. Praha 1
Architekt: DaM s.r.o.
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 2007
Realizované činnosti: Statická část dokumentace změny stavby a provedeni stavby, autorský dozor
Doba výstavby: 2009
Celková rekonstrukce činžovního domu z počátku 20. století a pětipatrová železobetonová přístavba ve dvoře. Na stávajícím objektu se kromě rutinních stropů a bourání muselo vyřešit podezdění základů a proražení masivního otvoru ve zdivu 1np (parkovací stání). Čtyři patra novostavby nad 1np vynáší jeden sloup a důmyslný systém průvlaků.

Rekonstrukce bytového domu Pod Slovany

Místo stavby: Pod Slovany 7, Praha 2
Architekt: D a M, s.r.o.
Investor: SATPO
Realizace projektu: 04/2006
Realizované činnosti: Statická část PD pro stavební povolení a provedení stavby
Doba výstavby: 2007
Komplexní rekonstrukce stávajícího činžovního domu v Praze 2. Při rekonstrukci byly zesilovány nevyhovující stropní konstrukce, byla provedena půdní vestavba s galerií a terasou, byl proveden výtah, byly sanovány lokální poruchy domu. S ohledem na půdní vestavbu s požadavkem na maximální možné uvolnění vnitřního prostoru byla stávající konstrukce krovu nahrazena novou konstrukcí doplněnou o ocelové rámy bez vnitřních sloupků.

Rekonstrukce obytného domu Štítného

Místo stavby: Štítného 27, Praha 3
Architekt: Ing. Arch. Martin Bláha
Investor: Alasia, s.r.o.
Realizace projektu: 07/2007
Realizované činnosti: Statická část PD pro provedení stavby
Doba výstavby: 2009
Staticky náročná rekonstrukce stávajícího činžovního domu v Praze 3. Při rekonstrukci bylo nutné kromě zesilování nevyhovujících stropních konstrukcí provést sanaci a podchycení vlhkostí zcela degradované zdiva v suterénu. Dále byla provedena půdní vestavba s galerií a terasou a výtah. S ohledem na půdní vestavbu s požadavkem na maximální možné uvolnění vnitřního prostoru byla stávající konstrukce krovu nahrazena novou konstrukcí doplněnou o ocelové rámy bez vnitřních sloupků.

Revitalizace bývalé nemocnice na bytový dům

Místo stavby: Opava
Architekt: Ing. Arch. Martin Bláha
Investor: Management staveb s.r.o.
Realizace projektu: 04/2009
Realizované činnosti: Statická část dokumentace pro stavební povolení
Doba výstavby: V přípravě
Rekonstrukce prvorepublikové nemocnice na moderní objekt k bydlení. Během projektu bylo nutné zjistit stavební historii několikrát přestavovaného objektu a spolupracovat při stavebně technickém průzkumu stávajících konstrukcí. Právě díky průzkumu bylo možné navrhnout vybourání vnitřních dispozic a otevřít architektovi prostor pro umístění jednotlivých bytů.

Rezidence BRANÍK

Místo stavby: Ul. Nad Vinohradem, Praha 4
Architekt: adámekmalý architekti
Investor: ED Group a.s.
Realizace projektu: 09/2008, 08/2010
Realizované činnosti: Statická část PD pro stavební povolení, provedení stavby, dodavatelské výkresy výztuže, autorský dozor
Doba výstavby: 04/2010 - 06/2011
Bytový dům obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 24 x 17,6 m a má šest podlaží. Objekt je umístěn na svažitém pozemku, do kterého se zařezává na výšku čtyř podlaží. Nosný systém objektu je navržen jako kombinace železobetonových sloupů a stěn. Objekt je zastřešen plochou střechou o minimálním sklonu, nosná konstrukce střechy bude tvořena stropní deskou nad posledním podlažím. Propojení podlaží je zajištěné tříramenným železobetonovým monolitickým schodištěm a výtahem. Obvodové stěny objektu slouží zároveň jako opěrné stěny pro zajištění svahu.

Rezidence POD BERTRAMKOU

Místo stavby: ul. U Vojanky, Praha 4 - Košíře
Architekt: adámekmalý architekti
Investor: ED Group a.s.
Realizace projektu: 2011
Realizované činnosti: Projekt pro stavební povolení, provedení stavby a autorský dozor
Doba výstavby: 01/2011 - 07/2012
Novostavba bytového domu. Konstrukční systém je kombinovaný, stěnový-sloupový. Hlavními nosnými prvky jsou železobetonové desky, sloupy a stěny. Založení objektu je plošné na základové desce. Bytový dům se sestává ze dvou samostatných objektů a spojovacího krčku, tedy ze třech dilatačních dílů. Dům je umístěn do prudkého svahu, poměrně velká část je zahloubena pod terén.

Rezidence Reitknechtka

Místo stavby: Družstevní Ochoz, Praha 4
Architekt: Helika a.s.
Investor: České nemovitosti a.s.
Realizace projektu: 08/2008
Realizované činnosti: Statická část PD pro provedení stavby
Doba výstavby: 2010-2011
Novostavba bytového domu v Praze 4. Bytový dům má pět nadzemních a dvě podzemní podlaží. Konstrukční systém objektu je sloupový s bezprůvlakovými deskami. Sloupy i desky jsou železobetonové. Střecha je plochá.

 

Dokončené projekty

Masarykovo nádraží v Praze 2.12.2011

 Oprava havarijního stavu historické části odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze

\"\"

Bytový dům BARANOVA 14.11.2011

Novostavba bytového domu v Baranově ulici v Praze

Lasak 1.7.2011

 Novostavba administrativní budovy - firma LASAK

\"\"