Statika a dynamika staveb

 

V této sekci našich internetových stránek jsme pro Vás připravili několik užitečných odkazů na stránky státních a profesních organizací.

Kromě internetových odkazů zde naleznete pravidelně aktualizované právní předpisy České republiky související se stavebnictvím.

Vyhláškou 499/2006 Sb. došlo mimo jiné i ke specifikaci  rozsahu a podrobnosti výkresů výztuže železobetonových monolitických konstrukcí v projektové dokumentaci. Pro lepší orientaci jsme pro Vás připravili vzorové výkresy výztuže železobetonových monolitických konstrukcí ve stupni projektu pro provedení stavby podle výše uvedené vyhlášky  a tzv. realizační projektové dokumentace:

  • Schéma vyztužení monolitických betonových konstrukcí (PDF file, 800 kB) – součást projektu pro provedení stavby
  • Podrobné výkresy výztuže betonových konstrukcí (PDF file, 800 kB) – součást realizační projektové dokumentace. Provádí se na základě schémat vyztužení a statického výpočtu.

V této sekci internetových stránek je připraven k nahlédnutí Certifikát pojištění odpovědnosti naší společnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem činnosti autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě.

 

Dokončené projekty

Masarykovo nádraží v Praze 2.12.2011

 Oprava havarijního stavu historické části odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze

\"\"

Bytový dům BARANOVA 14.11.2011

Novostavba bytového domu v Baranově ulici v Praze

Lasak 1.7.2011

 Novostavba administrativní budovy - firma LASAK

\"\"