Statika a dynamika staveb

 
16 řadových domů v Šestajovicích

Místo stavby: Šestajovice
Architekt: Vyšehrad ateliér
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 05/2001
Realizované činnosti: Kompletní statická část PD
Doba výstavby: 2004
Jeden z prvních projektů pro architektonický ateliér Vyšehrad. Jednoduché řadové domky s osobitým výrazem. Nosná konstrukce je navržená co nejjednodušší, stěny z keramických bloků, stropy z keramických panelů.

Pasivní RD v Čerčanech

Místo stavby: Čerčany
Architekt: Ing. Arch. Zdeněk Ouředníček
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 08/2007
Realizované činnosti: Kompletní statická část PD
Doba výstavby: 2008
Pasivní rodinný dům v moderním stylu. Nosné stěny jsou z prolévacích betonových tvárnic, strop monolitický železobetonový a střecha z dřevěných nosníků STABIL.

RD Sluneční osada

Místo stavby: Černošice
Architekt: Vyšehrad ateliér
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 03/2005
Realizované činnosti: Kompletní statická část PD
Doba výstavby: 2008
Rodinný dům má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Obrys domu je pravidelný obdélníkový, sklep je pod celým půdorysem. Podzemní podlaží včetně desky na 0,00 je navrženo železobetonové. Nadzemní podlaží pak jako dřevostavba z lepeného dřeva a OSB desek (lehký dřevěný skelet). Zajímavostí jsou pro dřevostavbu netypické detaily vykonzolování 2.np. Náročný projekt a precizní realizace.

Rekonstrukce a přístavba RD

Místo stavby: Klánovice
Architekt: Vyšehrad ateliér
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 06/2004
Realizované činnosti: Kompletní statická část PD
Doba výstavby: 2005
Původní zahradní domek z 50tých let nevyhovoval současnému bydlení. Architekti navrhli zajímavou rekonstrukci a přístavbu. Ve staré části vznikla v suterénu dvojgaráž, podkroví se zvětšilo o dva vikýře. K starému domku se přilepila nová dřevostavba na betonových nohách. Komplikovaný projekt ale s dobrým výsledkem.

Rekonstrukce vily a přístavba bazénu Barrandov

Místo stavby: Barrandovská ul., Praha 5
Architekt: Ing. Arch. Karel Thér
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 06/2006
Realizované činnosti: Statická část PD pro stavební povolení a provedení stavby
Doba výstavby: 2008
Rekonstrukce funkcionalistické vily na Barrandově. Jde se o samostatně stojící objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Konstrukční systém je kombinovaný, v suterénu obousměrný stěnový doplněný několika žb sloupy a nadzemní podlaží jsou železobetonový monolitický skelet. Stropní konstrukce je železobetonová trámová. Při rekonstrukci stávajícího objektu byly zesíleny nevyhovující stropní konstrukce a byly podchyceny základové konstrukce. Objekt byl rozšířen přístavbou bazénové haly se zimní zahradou. Dále byla vybudována samostatně stojící nepodsklepená garáž.

Rezidenční bydlení Na Mýtce Stará Boleslav

Místo stavby: Stará Boleslav
Architekt: ANLOC s.r.o.
Investor: UNISTAV Invest s.r.o.
Realizace projektu: 06/2008
Realizované činnosti: Statická část PD pro územní řízení a stavební povolení
Doba výstavby: V přípravě
Celkem 32 rodinných domů zařazených do první etapy výstavby v lokalitě. Domy jsou řadové a solitérní, celkem 13 typů. Nosná konstrukce je navržená s důrazem na jednoduchost řešení a opakovatelnost detailů. Nosné stěny a stropy jsou navrženy systémové keramické, výměny a průvlaky ocelové. Projet obsahuje i základní principy konstrukce markýz.

Rodinný dům Dolnokrcska

Místo stavby: Praha 4
Architekt: Ing. Arch. Zdeněk Ouředníček
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 05/2008
Realizované činnosti: Kompletní statická část PD
Doba výstavby: 2008
Rodinný dům v řadové zástavbě. Navržená konstrukce je z klasických materiálů – betonu, cihel oceli a dřeva. Zajímavým prvkem je překlenutí stávající studny betonovým trámem, který vynáší 3 patra RD. Nepříznivé geologické podmínky se musely řešit úpravou projektu na místě. Po odkrytí základové spáry se zjistilo, že sousední dům nemá základy. Bylo nutné upravit projekt a sousední dům podchytit.

Rodinný dům Kladno

Místo stavby: Kladno - Rozdělov
Architekt: ANLOC s.r.o.
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 12/2007
Realizované činnosti: Kompletní statická část PD
Doba výstavby: -
Moderní rodinný dům z klasických materiálů – betonové základy, cihelné nosné stěny, systémový keramický strop, dřevěný krov. Tam, kde architekt trval na subtilních konstrukcích, nastoupila elegantní řešení s pomocí ocelových prvků. Efektivně řešeno pomocí jednostupňového projektu, který poslouží jak na úřadech, tak se podle něj dá stavět.

Rodinný dům Na Samotě

Místo stavby: Praha 4 - Kunratice
Architekt: Ing. Arch. Michal Jirásek
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 05/2007
Realizované činnosti: Kompletní statická část PD
Doba výstavby: 2009
Na rodinný dům nezvykle náročná konstrukce. Nejen svým objemem (2 podzemní + 3 nadzemní podlaží + servisní objekt), ale i rozmanitostí technických detailů. To, v kombinaci s klientem perfekcionistou, vedlo k tomu, že vzniknul projekt obsáhlejší než u leckterého bytového domu. Nosná konstrukce je z monolitického železobetonu, doplněná ocelovými prvky. Spodní stavba navržena technologií „bílé vany“. Tepelné mosty jsou přerušené izokorby. Prosklená střecha anglického dvorku.

Rodinný dům na Točné

Místo stavby: Praha - Točná
Architekt: Vyšehrad ateliér
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 11/2006
Realizované činnosti: Kompletní statická část PD
Doba výstavby: 2008
Jedná se o třípodlažní rodinný dům pravidelného obdélníkového půdorysu, umístěný do svahu. Nosnou konstrukci tvoří stěny z keramických tvarovek POROTHERM, popř. betonových stěn betonovaných do tvárnic ztraceného bednění v kombinaci s monolitickými železobetonovými stropy. Objekt je založen na betonové desce. Součástí projektu byly i opěrné stěny na pozemku. Dům je konstrukčně upraven tak, že na střeše může být umístěn bazén. Také je počítáno s nástavbou dalšího podlaží.

Rodinný dům Trója

Místo stavby: Praha 7 - Trója
Architekt: Ing. Arch. Michal Jirásek
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 11/2005
Realizované činnosti: Kompletní statická část PD
Doba výstavby: 2006
Luxusní RD v Praze poblíž ZOO. Dům má celkem 3 podlaží a obytné podkroví, převážně je zapuštěn do prudkého svahu. Na místě byly zjištěny špatné geologické podmínky, proto se upravoval projekt během výstavby. Nosná konstrukce je komplet železobetonová a to i včetně stanové střechy se sklonem střešních desek 32,5°. Podle posledních informací se chystá 20m dlouhý ražený tunel, který by měl umožnit novému majiteli přejít suchou nohou ze zaparkovaného auta do obýváku.

Rodinný dům v Děčíně

Místo stavby: Děčín - Václavov
Architekt: Ing. Arch. Michal Jirásek
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 03/2007
Realizované činnosti: Kompletní statická část PD
Doba výstavby: 2008
Zajímavý RD s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Základním materiálem nosných částí včetně stropů měl být keramický systém POROTHERM. Ovšem díky členitosti objektu a požadavkům na velká rozpětí je keramika doplněna betonem, ocelí a dřevem. Za zmínku stojí železobetonový, do oblouku půdorysně zakřivený, portál na jižní fasádě s rozpětím 17,5m, který vynáší ocelovou konstrukci terasy.

Rodinný dům v Dedinke při Dunaji

Místo stavby: Dedinka pri Dunaji, Slovensko
Architekt: Architektura s.r.o.
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 06/2006
Realizované činnosti: Statická část PD pro stavební povolení a provedení stavby
Doba výstavby: 2008
Novostavba rodinného domu Dědince při Dunaji (Slovenská republika). Dům je nepravidelného půdorysu. Je částečně podsklepen a má dvě nadzemní podlaží, přičemž 2.NP se nachází jen nad podsklepenou částí domu. Objekt je zastřešen pultovými střechami o sklonu 5°-60°. Nosné stěny domu jsou vyzdívané z keramických bloků, stropy jsou železobetonové monolitické.

Rodinný dům v Horoměřicích

Místo stavby: Horoměřice
Architekt: Ing. Arch. Michal Jirásek
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 07/2005
Realizované činnosti: Kompletní statická část PD
Doba výstavby: 2008
Dvojpodlažní RD s cihelnými nosnými stěnami a železobetonovými stropy. Zajímavostí je vykonzolovaná část objektu, která jako by levituje volně v prostoru. V místě vnitřního bazénu je rozpětí stropu kolem 7,5 m.

Rodinný dům v Kozovazech

Místo stavby: Kozovazy, okr.Praha-východ
Architekt: Architektura s.r.o.
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 07/2004
Realizované činnosti: Statická část PD pro stavební povolení a provedení stavby
Doba výstavby: 2006
Novostavba rodinného domu s nosným systémem stěnovým, stěny jsou vyzdívané z bloků Porotherm. Stropní konstrukce je skládaná - Porotherm. Zastřešení objektu je provedeno sedlovou střechou, s nosnou konstrukcí vaznicovou. Součástí projektu byla rekonstrukce stávající stodoly a její přestavba na vejminek.

Rodinný dům v Louňovicích

Místo stavby: Louňovice, okr.Praha-východ
Architekt: Architektura s.r.o.
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 02/2006
Realizované činnosti: Statická část PD pro stavební povolení a provedení stavby
Doba výstavby: 2008
Dřevostavba navržená sloupkovým systémem tzv. Plattform frame (Two by Four). Dům je nepravidelného půdorysu a má dvě nadzemní podlaží. Zastřešen je pultovými střechami.

Rodinný dům v Říčanech

Místo stavby: Říčany
Architekt: Vyšehrad ateliér
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 2007
Realizované činnosti: Kompletní statická část PD
Doba výstavby: 2008
Nepravidelný dvojpodlažní dům s cihelnými stěnami a monolitickými stropy. Pro prováděcí firmu byl největší oříšek betonáž šikmých střešních desek. Nakonec se dílo podařilo a vznikl další zajímavý dům.

Rodinný dům, Klánovice

Místo stavby: Klánovice
Architekt: Vyšehrad ateliér
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 11/2003
Realizované činnosti: Kompletní statická část PD
Doba výstavby: 2005
Architektonicky zajímavý RD nepravidelného půdorysu s výraznými zapuštěnými okny. Nosná konstrukce je kombinovaná z keramického zdiva a monolitického železobetonu. Střešní betonová deska je betonována do spádu, spodní líce stropu a střechy jsou z pohledového betonu.

Rostoucí RD, Újezd nad Lesy

Místo stavby: Újezd nad Lesy
Architekt: Vyšehrad ateliér
Investor: Soukromá osoba
Realizace projektu: 03/2005
Realizované činnosti: Kompletní statická část PD
Doba výstavby: 2007
V první etapě výstavby je rodinný dům navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený s pravidelným obdélníkovým půdorysem a plochou střechou. Dále se počítá s přístavbami – dům bude „růst“. Nosné zdivo je z keramických tvarovek, stropní konstrukce a střecha jsou z monolitického železobetonu. K rodinnému domu přiléhá přístřešek pro osobní auto. Konstrukce přístřešku je kombinovaná z lepeného dřeva a oceli. Přístřešek je opláštěn systémovými deskami z tvrzeného PVC. Lahůdkou pro statika jsou ocelové schody na galerii ze subtilních ocelových profilů.

 

Dokončené projekty

Masarykovo nádraží v Praze 2.12.2011

 Oprava havarijního stavu historické části odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze

\"\"

Bytový dům BARANOVA 14.11.2011

Novostavba bytového domu v Baranově ulici v Praze

Lasak 1.7.2011

 Novostavba administrativní budovy - firma LASAK

\"\"